Συχνές ερωτήσεις

1Τι είναι η λογοθεραπεία;
Η λογοθεραπεία είναι ένα παραϊατρικό επάγγελμα που στοχεύει να βοηθήσει άτομα να αναπτύξουν αποτελεσματικές και λειτουργικές δεξιότητες, μέσω της πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπείας / αποκατάστασης διαταραχών ομιλίας, λόγου και κατάποσης, σε άτομα από τη βρεφική μέχρι την τρίτη ηλικία.
2Με ποιους άλλους επαγγελματίες υγείας συνεργαζόμαστε;
Η διεπιστημονική προσέγγιση για τη θεραπεία δυσκολιών επικοινωνίας είναι μια από τις αποστολές μας. Συνεπώς, στο Beyond Speech συνεργαζόμαστε συχνά με:
 • Εργοθεραπευτές
 • Φυσιοθεραπευτές
 • Μουσικοθεραπευτές
 • Ψυχολόγους
 • Ψυχιάτρους
 • Παιδιάτρους
 • Νευρολόγους
 • Ωτορινολαρυγγολόγους
 • Ακουολόγους
 • Γενετιστές
 • Γαστρεντερολόγους
 • Διατροφολόγους
 • Νηπιαγωγούς
 • Δασκάλους
 • Ειδικούς παιδαγωγούς
3Υπάρχει διαφορά μεταξύ λόγου και ομιλίας;
Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται πως λόγος και ομιλία είναι το ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα οι δύο όροι εκφράζουν πολύ διαφορετικές έννοιες. Ένα άτομο που έχει δυσκολίες ομιλίας, δυσκολεύεται με το "πώς" της ομιλίας. Αυτό συνήθως σχετίζεται με το συντονισμό κινήσεων των μυών που απαιτούνται για την παραγωγή ομιλίας. Ένα άτομο που έχει δυσκολίες λόγου, τότε δυσκολεύεται με την κατανόηση ή / και την παραγωγή του προφορικού ή / και γραπτού "κώδικα" που είναι ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων. Σ' αυτή την περίπτωση το άτομο μπορεί να δυσκολεύεται με την εξεύρεση των κατάλληλων λέξεων ή / και την οργάνωση τους μ' έναν ουσιαστικό τρόπο για την επικοινωνία ενός μηνύματος ή τη διατήρηση μιας συζήτηση. Τέλος, ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες με την κατάλληλη χρήση του λόγου, και σύμφωνα με τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες της κοινότητας στην οποία ζει.
4Τι περιλαμβάνει μια αξιολόγηση λόγου ή / και ομιλίας;
Μια αξιολόγηση λόγου ή / και ομιλίας περιλαμβάνει εξέταση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ατόμου. Οι λογοθεραπευτές μας αποφασίζουν ποια εργαλεία αξιολόγησης θα δώσουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για το άτομο (π.χ., σταθμισμένα δοκίμια αξιολόγησης, δοκιμασίες με κριτήρια αναφοράς, χορήγηση ερωτηματολογίων, κλπ.). Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις δοκιμασίες αναλύονται για τον προσδιορισμό των αναγκών του ατόμου.
5Χρειάζεται το παιδί μου εκτίμηση λόγου ή / και ομιλίας;
Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται εάν οι δεξιότητες λόγου ή / και ομιλίας του παιδιού τους αναπτύσσονται τυπικά. Σε περίπτωση που έχετε κάποιες ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού σας ή αισθάνεστε αβέβαιοι για τις δεξιότητες που αναμένεται να κατακτηθούν από το παιδί σας σε κάθε ηλικία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, καλώντας μας τηλεφωνικώς, ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις ή / και ανησυχίες σας. Επιπλέον, με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ομιλία, το λόγο, και την επικοινωνία.
6Πόσο διαρκεί μια αξιολόγηση;
Μια αξιολόγηση διαρκεί περίπου μία ώρα. Ωστόσο, ορισμένες φορές δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σ' αυτό το χρονικό διάστημα και η αξιολόγηση ίσως χρειαστεί να συνεχιστεί σε επόμενες συνεδρίες. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, οι λογοθεραπευτές θα έχουν σαφή εικόνα των αναγκών του ατόμου για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού πλάνου και την αντιμετώπιση όλων των πτυχών που χρήζουν παρέμβασης.
7Θα παραμείνει το άτομο με το θεραπευτή που έκανε την αξιολόγηση;
Στόχος μας είναι να ταιριάξουμε κάθε άτομο με το θεραπευτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και το πρόγραμμά του. Αυτό συνήθως προσδιορίζεται μετά την αξιολόγηση.
8Τι εμπεριέχει ένα λογοθεραπευτικό πλάνο παρέμβασης;
Ένα λογοθεραπευτικό πλάνο παρέμβασης είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που δημιουργείται από το λογοθεραπευτή για την αντιμετώπιση των γλωσσικών, γνωστικών ή / και κοινωνικών αναγκών του ατόμου. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Συστάσεις για θεραπεία
 • Αρχικούς στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας
 • Επαναξιολόγηση σε μεταγενέστερο στάδιο
 • Παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ., εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, ψυχίατρο, κλπ.)
 • Συμβουλές για γονείς / φροντιστές και εκπαιδευτικούς
9Πόσο συχνά θα πρέπει ο θεραπευτής να βλέπει το άτομο;
Η συχνότητα της θεραπείας προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
10Ποια θα είναι η συνολική διάρκεια της λογοθεραπείας;
Η διάρκεια της λογοθεραπείας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Η διάγνωση και ο βαθμός των δυσκολιών (άτομα με σοβαρές αναπηρίες ενδέχεται να λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και θεραπεία, έναντι ατόμων με διαταραχές άρθρωσης, τα οποία συνήθως λαμβάνουν θεραπεία για μικρότερο χρονικό διάστημα)
 • Η συννοσηρότητα (π.χ., ψυχιατρική διάγνωση, ανατομικές ανωμαλίες, κλπ.)
 • Η συμμετοχή των γονέων (π.χ., η ενίσχυση κατακτηθέντων δεξιοτήτων ή / και εξάσκηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σπίτι)
 • Τα κίνητρα των ατόμων
 • Η συστηματική παρακολούθηση των θεραπευτικών συνεδριών
 • Κατά πόσο το άτομο λαμβάνει άλλες απαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ., εργοθεραπεία)
11Σε ποια ηλικία να ζητήσω βοήθεια για το παιδί μου;
Οι θεραπευτές μας δουλεύουν με παιδιά από τη βρεφική ηλικία, έως την εφηβεία και την ενηλικίωση. Εάν ανησυχείτε για τις επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού σας, παρακαλώ τηλεφωνήστε μαζί μας, στείλτε μας email ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για να αποφασίσουμε εάν πρέπει να προγραμματίσουμε μια αξιολόγηση για το παιδί σας. Η έγκαιρη παρέμβαση τόσο για αναπτυξιακές, όσο και για επίκτητες διαταραχές είναι πολύ αποτελεσματική.
12Η γλωσσική καθυστέρηση / διαταραχή του παιδιού μου θα προκαλέσει ακαδημαϊκές δυσκολίες ή δυσκολίες με τις κοινωνικές του συναναστροφές;
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γλωσσικές δεξιότητες συνδέονται στενά με μεταγενέστερες ακαδημαϊκές επιδόσεις στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Επίσης, γλωσσικές δυσκολίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση.
13Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
 • Αφήνοντας ένα μήνυμα στο +357 22108800
 • Στέλνοντας ένα email στο info@beyondspeech.eu
 • Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μέσω της καρτέλας "Επικοινωνήστε μαζί μας" σ' αυτή την ιστοσελίδα
error: Content is protected !!