Συχνές Ερωτήσεις

1Τί είναι η λογοθεραπεία;
Η λογοθεραπεία είναι ένα παραϊατρικό επάγγελμα που στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας. Οι επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα μορφώνονται και εκπαιδεύονται για να αξιολογούν και να θεραπεύουν παιδιά και ενήλικες με δυσκολίες λόγου, ομιλίας και κατάποσης. Στο Beyond Speech, αντιμετωπίζουμε περιστατικά παιδιών όσο και ενηλίκων.
2Ποιοι άλλοι επαγγελματίες υγείας συνεργάζονται με το Beyond Speech;
Η διεπιστημονική προσέγγιση για τη θεραπεία δυσκολιών επικοινωνίας είναι μία από τις αποστολές μας ως ομάδα, συνεπώς, το Beyond Speech συνεργάζεται συχνά με:
 • Παιδιάτρους
 • Νευρολόγους
 • Γενετιστές
 • Ψυχιάτρους
 • Ψυχολόγους
 • Εργοθεραπευτές
 • Φυσιοθεραπευτές
 • Ωτορινολαρυγγολόγους
 • Ακουολόγους
 • Δασκάλους και Δασκάλους Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Γαστρεντερολόγους
 • Διατροφολόγους
3Υπάρχει διαφορά μεταξύ λόγου και ομιλίας;
Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται το λόγο και την ομιλία ως το ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα οι δύο όροι εκφράζουν πολύ διαφορετικές έννοιες. Ένα άτομο που έχει δυσκολίες με την ομιλία, δυσκολεύεται με το "πώς" της ομιλίας. Αυτό συνήθως σχετίζεται με το συντονισμό κινήσεων των μυών που απαιτούνται για την παραγωγή ομιλίας. Αν ένα άτομο έχει δυσκολία στον λόγο, αντιμετωπίζει δυσκολίες με την κατανόηση ή/και την παραγωγή του προφορικού ή/και γραπτού "κώδικα" που είναι ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο μπορεί να δυσκολευτεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις ή/και να οργανώσει αυτές τις λέξεις με έναν ουσιαστικό τρόπο για να επικοινωνήσει ένα μήνυμα ή να διατηρήσει μια συζήτηση. Τέλος, ένα άτομο μπορεί να δυσκολευτεί να χρησιμοποιήσει το λόγο με κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες της κοινότητας στην οποία ζει.
4Τι περιλαμβάνει μια αξιολόγηση λόγου - ομιλίας;
Η αξιολόγηση λόγου και ομιλίας στο Beyond Speech γίνεται για να αποκτήσει ο λογοπαθολόγος πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ενός ατόμου. Ανάλογα με το παρουσιαζόμενο πρόβλημα,ο λογοπαθολόγος θα αποφασίσει ποια εργαλεία αξιολόγησης θα δώσουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για τον πελάτη (π.χ. σταθμισμένα δοκίμια αξιολόγησης ή/και δοκιμασίες με κριτήρια αναφοράς, ερωτήσεις στα άτομα που φροντίζουν τον πελάτη κ.λ.π.). Οι βαθμολογίες και οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις δοκιμασίες θα αναλυθούν από το λογοπαθολόγο για να προσδιοριστούν οι ανάγκες του πελάτη.
5Χρειάζεται το παιδί μου εκτίμηση λόγου και/ ή ομιλίας;
Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται εάν οι δεξιότητες λόγου και ομιλίας του παιδιού τους αναπτύσσονται κανονικά. Μπορεί να έχετε κάποιες ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού σας και ίσως να αισθάνεστε αβέβαιοι για τις δεξιότητες που πρέπει να αναμένετε σε κάθε ηλικία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας μια φόρμα μέσω της καρτέλας "Επικοινωνήστε μαζί μας" σε αυτή την ιστοσελίδα, να μας στείλετε ένα email ή να μας καλέσετε τηλεφωνικά και θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις ή/και ανησυχίες σας. Επίσης, με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας θα συγκεντρώσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα αναπτυξιακά ορόσημα και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ομιλία, το λόγο, και την επικοινωνία.
6Πόσο διαρκεί η αρχική αξιολόγηση;
Μια αρχική επίσκεψη θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Ορισμένες φορές δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σε αυτό το χρονικό διάστημα και η αξιολόγηση ίσως χρειαστεί να συνεχιστεί στις επόμενες συνεδρίες. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ο λογοπαθολόγος θα έχει σαφή εικόνα των αναγκών του πελάτη και θα είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πλάνο για αντιμετώπιση όλων των πτυχών που χρήζουν παρέμβασης.
7Θα παραμείνει ο πελάτης με το θεραπευτή που έκανε την αξιολόγηση;
Όλες οι αξιολογήσεις γίνονται από την Δρ. Χριστοδούλου Ντεβλετιάν. Στόχος μας είναι, αφού τελειώσει η αξιολόγηση να ταιριάξουμε τον κάθε πελάτη με τον καλύτερο πιθανό θεραπευτή σύμφωνα με της ανάγκες του αλλά και το πρόγραμμα του. Μετά την αξιολόγηση μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα ποιος θεραπευτής θα εργαστεί με τον πελάτη.
8Τι εμπεριέχει ένα λογοθεραπευτικό πλάνο παρέμβασης;
Ένα λογοθεραπευτικό πλάνο παρέμβασης είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που δημιουργείται από το λογοθεραπευτή για αντιμετώπιση των λεκτικών, γλωσσικών, γνωστικών ή/και κοινωνικών αναγκών του πελάτη. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Συστάσεις για θεραπεία ή ένα πλάνο για επαναξιολόγηση σε μεταγενέστερο στάδιο
 • Αρχικούς στόχους που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της θεραπείας
 • Παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ. ακουολόγο, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή κ.λ.π.)
 • Συμβουλές για γονείς/φροντιστές και εκπαιδευτές
9Πόσο συχνά θα πρέπει ο θεραπευτής να βλέπει τον πελάτη;
Η συχνότητα της θεραπείας μπορεί να προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
10Ποια θα είναι η συνολική διάρκεια της θεραπείας λόγου ή/και ομιλίας;
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
 • Διάγνωση και βαθμό δυσκολιών (πελάτες με σοβαρές αναπηρίες ενδέχεται να λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη και θεραπεία έναντι των πελατών με διαταραχές άρθρωσης, οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία για μικρότερο χρονικό διάστημα)
 • Συννοσηρότητα (π.χ., ανατομικές ανωμαλίες, κάποια ψυχιατρική διάγνωση)
 • Η γονική συμμετοχή (π.χ. η ενίσχυση κατακτηθέντων δεξιοτήτων ή η εξάσκηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σπίτι)
 • Τα κίνητρα των πελατών
 • Συστηματική παρακολούθηση των θεραπευτικών συνεδριών
 • Εάν ο πελάτης λαμβάνει επίσης άλλες απαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ., εργοθεραπεία)
11Σε ποια ηλικία να ζητήσω βοήθεια για το παιδί μου;
Οι θεραπευτές μας δουλεύουν με παιδιά από την βρεφική ηλικία έως την εφηβεία και την ενηλικίωση. Εάν ανησυχείτε για τις επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού σας, παρακαλώ τηλεφωνήστε μαζί μας, στείλτε μας e-mail ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για να αποφασίσουμε εάν πρέπει να προγραμματίσουμε μια αξιολόγηση για το παιδί σας. Η έγκαιρη παρέμβαση τόσο για αναπτυξιακές όσο και για επίκτητες διαταραχές είναι πολύ αποτελεσματική.
12Η γλωσσική καθυστέρηση / διαταραχή του παιδιού μου θα προκαλέσει ακαδημαϊκές δυσκολίες ή δυσκολίες με τις κοινωνικές του συναναστροφές;
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γλωσσικές δεξιότητες συνδέονται στενά με μεταγενέστερες ακαδημαϊκές επιδόσεις στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Επίσης, λεκτικές και γλωσσικές δυσκολίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση.
13Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
 • Αφήνοντας ένα μήνυμα στο +357 22264919 ή +357 99307627
 • Στέλνοντας μας ένα email στο info@beyondspeech.eu
 • Συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μέσω της καρτέλας "Επικοινωνήστε μαζί μας" σε αυτή την ιστοσελίδα
error: Content is protected !!