Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες θεραπείας

Οι λογοθεραπευτές μας δουλεύουν με παιδιά και ενήλικες ατομικά για να παρέχουν εντατική, ένας-προς-ένα θεραπευτική παρέμβαση. Σε συνεργασία με τους γονείς και τα άτομα που φροντίζουν το παιδί, οι λογοθεραπευτές μας θα αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που θα απευθύνεται σε συγκεκριμένους τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Ομαδικές συνεδρίες θεραπείας

Οι έρευνες δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ομαδική θεραπεία για διαταραχές επικοινωνίας (καθώς και διαταραχές σίτισης) είναι στην πραγματικότητα πιο αποτελεσματική στην επίτευξη προόδου από ότι η ατομική θεραπεία. Η ομαδική θεραπεία είναι επίσης πιο οικονομική από την ατομική θεραπεία και επιτρέπει στα παιδιά να αλληλοεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους.

Ομαδικές θεραπείες είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες παθήσεις (είτε πρωτογενείς είτε δευτερογενείς):

 • Αρθρωτικές διαταραχές ή/και φωνολογικές διαταραχές
 • Γλωσσικές Διαταραχές
 • Γλωσσική καθυστέρηση
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή καθυστέρηση

Ομαδικές συνεδρίες μπορούν να προσφερθούν κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες γλωσσικής ανάπτυξης

Το Beyond Speech προσφέρει ομάδες γλωσσικής διέγερσης για παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Αυτή η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να παροτρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες λόγου και ομιλίας τους με μια διασκεδαστική παιδοκεντρική προσέγγιση που βασίζεται στο παιχνίδι. Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν ηλικίες δύο έως πέντε ετών (2-3, 3-4, 4-5 ετών).

Ομαδικές συνεδρίες μπορούν να προσφερθούν κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Οι κοινωνικές γλωσσικές δεξιότητες εφαρμόζονται κάθε φορά που πρέπει να συναναστραφούμε με ένα άλλο άτομο, ακόμα και αν δεν αλληλεπιδρούμε άμεσα με αυτό το άτομο. Αφορούν λεκτική επικοινωνία (τι λέει ένα άτομο σε ένα άλλο) καθώς και μη λεκτική επικοινωνία (τι εκφράζει το πρόσωπο ή το σώμα ενός ατόμου χωρίς τη χρήση λέξεων). Η κατανόηση του επικοινωνιακού μηνύματος κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση περιλαμβάνει τόσο τη λεκτική όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία.

Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις κοινωνικές και πραγματολογικές τους δεξιότητες. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα που προσφέρεται στο Beyond Speech, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα τόσο στη λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία. Μερικά παραδείγματα θεμάτων που καλύπτονται από τις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων είναι (ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα):

 • Πρώιμη επικοινωνία που σχετίζεται με το παιχνίδι
 • Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και ακολουθία κανόνων
 • Ευαισθητοποίηση ως προς τα λεκτικά και μη λεκτικά επικοινωνιακά μηνύματα
 • Υπεράσπιση του εαυτού τους, να ζητούν βοήθεια, και η βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
 • Δεξιότητες συνομιλίας
 • Ανάπτυξη ενσυναίσθησης
 • Αφηρημένη και υποθετική σκέψη
 • Πώς να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν φιλίες και σχέσεις
 • Συναισθηματική ρύθμιση

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν πολλές ηλικίες (3-4, 4-5, 5-6, 6-8, και ομάδες εφήβων)

Οι ομαδικές θεραπείες μπορούν να προσφερθούν κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες σχολικής ετοιμότητας

Αυτές οι ομάδες στοχεύουν στο να βοηθήσουν ένα παιδί να μεταβεί από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Τα παιδιά θα αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν εύκολα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου. Μερικά παραδείγματα θεμάτων που καλύπτονται στις ομάδες σχολικής ετοιμότητας περιλαμβάνουν:

 • Γλωσσικές δεξιότητες (π.χ. σημασιολογία, σύνταξη, μορφολογία, πραγματολογία)
 • Φωνολογική επίγνωση
 • Γνωστικές δεξιότητες (π.χ. μνήμη, αντίληψη, προσοχή)
 • Συναισθηματική νοημοσύνη (π.χ. Διαπροσωπικές σχέσεις)

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν τις ηλικίες 5-7 ετών.

Οι ομαδικές θεραπείες είναι διαθέσιμες κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες γλώσσας για σχολική επιτυχία

Καθώς οι μαθητές προχωρούν ακαδημαϊκά, αναμένεται να επιδείξουν αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας στη γλώσσα και στην αναγνωστική ικανότητα σε όλα τα ακαδημαϊκά τους μαθήματα. Προκειμένου να αναπτύξουν τη γνώση τους μέσω ανεξάρτητης μελέτης και συμμετοχής σε ουσιαστικές συζητήσεις στην τάξη, οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν τις σύνθετες δεξιότητες που χαρακτηρίζουν την ακαδημαϊκή γλώσσα. Η επάρκεια σε αυτές τις δεξιότητες, συμπεριλαμβάνει καλό λεξιλόγιο και γνώση συντακτικού στον προφορικό και γραπτό λόγο και είναι κρίσιμη για την ακουστική επεξεργασία και την αναγνωστική κατανόηση.

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν τις ηλικίες 9-12, και 13-15.

Οι ομαδικές θεραπείες μπορούν να προσφερθούν κατόπιν διαθεσιμότητας.

Σεμινάρια / παρουσιάσεις

Στο Beyond Speech πιστεύουμε έντονα ότι η γνώση είναι δύναμη. Μία από τις αποστολές μας είναι να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση για μια ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των ωφελειών από την έγκαιρη παρέμβαση τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, τον τρόπο παροχής ενός πλούσιου γλωσσικού περιβάλλοντος στο παιδί σας, τη δυνατότητα να αποκωδικοποιήσετε την κανονική ανάπτυξη και να αναγνωρίσετε αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αναπτυξιακά ορόσημα, καθώς και την κατανόηση της διαδικασίας της φυσιολογικής γήρανσης, έτσι ώστε να επιδιώξετε έγκαιρη παρέμβαση όταν παρατηρείται μείωση των γνωστικών ικανοτήτων.

Παρουσιάσεις προγραμματίζονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα επόμενα σεμινάρια μέσα από την ιστοσελίδα μας.

error: Content is protected !!