Είδη υπηρεσιών

Ατομικές συνεδρίες θεραπείας

Οι λογοθεραπευτές μας δουλεύουν τόσο με παιδιά, όσο και ενήλικες για να παρέχουν εντατική ατομική θεραπευτική παρέμβαση. Σε συνεργασία με τους γονείς και τους φροντιστές, οι λογοθεραπευτές μας αναπτύσσουν ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με βραχυπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους στόχους που απευθύνεται σε συγκεκριμένους τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Ομαδικές συνεδρίες θεραπείας

Οι έρευνες δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ομαδική θεραπεία για διαταραχές επικοινωνίας είναι στην πραγματικότητα πιο αποτελεσματική στην επίτευξη προόδου από ότι η ατομική θεραπεία. Η ομαδική θεραπεία είναι, επίσης, πιο οικονομική από την ατομική θεραπεία και επιτρέπει στα παιδιά να αλληλοεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους.

Ομάδικές θεραπείες είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες παθήσεις (είτε πρωτογενείς, είτε δευτερογενείς):

 • Αρθρωτικές διαταραχές ή / και φωνολογικές διαταραχές
 • Γλωσσικές διαταραχές
 • Γλωσσική καθυστέρηση
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή καθυστέρηση

Ομαδικές συνεδρίες προσφέρονται κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες γλωσσικής ανάπτυξης

Οι ομάδες γλωσσικής ανάπτυξης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τόσο τις δεξιότητες λόγου και ομιλίας, όσο και τις πραγματολογικές και κοινωνικές δεξιότητες, μέσω μίας διασκεδαστικής παιδοκεντρικής προσέγγισης που βασίζεται στο παιχνίδι.

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν τις ηλικίες 2-3, 3-4, 4-5 ετών.

Ομαδικές συνεδρίες προσφέρονται κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Οι κοινωνικές πραγματολογικές δεξιότητες εφαρμόζονται κάθε φορά που πρέπει να συναναστραφούμε μ' ένα άλλο άτομο, ακόμα κι αν δεν αλληλοεπιδρούμε άμεσα μ' αυτό. Αφορούν λεκτική επικοινωνία (τι λέει ένα άτομο σ' ένα άλλο), καθώς και μη λεκτική επικοινωνία (τι εκφράζει το πρόσωπο ή / και το σώμα ενός ατόμου, χωρίς τη χρήση λέξεων). Η κατανόηση του επικοινωνιακού μηνύματος, κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση, περιλαμβάνει τόσο τη λεκτική, όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία.

Οι ομάδες κοινωνικών πραγματολογικών δεξιοτήτων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις κοινωνικές και πραγματολογικές τους δεξιότητες. Μέσα απο αυτές τις ομάδες τα παιδιά θα μάθουν να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα τόσο στη λεκτική, όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία, μέσω της συναναστροφής με συνομήλικους τους. Μερικά θέματα που καλύπτονται στις ομάδες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Πρώιμη επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική) που σχετίζεται με το παιχνίδι
 • Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και ακολουθία ρουτινών και κανόνων
 • Ευαισθητοποίηση ως προς τα λεκτικά και μη λεκτικά επικοινωνιακά μηνύματα
 • Υπεράσπιση εαυτού, αναζήτηση βοήθειας, βελτίωση δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων
 • Δεξιότητες συνομιλίας (π.χ., "Περιμένω τη σειρά μου")
 • Ανάπτυξη ενσυναίσθησης
 • Ανάπτυξη αφηρημένης, υποθετικής και επαγωγικής σκέψης
 • Δημιουργία και καλλιέργια φιλιών και σχέσεων
 • Συναισθηματική ρύθμιση

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν τις ηλικίες 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9 ετών.

Ομαδικές συνεδρίες προσφέρονται κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες σχολικής ετοιμότητας

Οι ομάδες σχολικής ετοιμότητας έχουν ως σκοπό να αναπτύξουν τις απαραίτητες γλωσσικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται τα παιδιά για την εύκολη και αποτελεσματική μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Μερικά θέματα που καλύπτονται στις ομάδες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Γλωσσικές δεξιότητες (π.χ., μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία)
 • Γνωστικές δεξιότητες (π.χ., μνήμη, αντίληψη, προσοχή)
 • Συναισθηματική νοημοσύνη (π.χ., διαπροσωπικές σχέσεις)
 • Φωνολογική επίγνωση

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν τις ηλικίες 5-7 ετών.

Ομαδικές συνεδρίες προσφέρονται κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ομάδες γλώσσας για σχολική επιτυχία

Καθώς οι μαθητές προχωρούν ακαδημαϊκά, αναμένεται να επιδείξουν αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας στη γλώσσα και στην αναγνωστική ικανότητα σε όλα τα ακαδημαϊκά τους μαθήματα. Προκειμένου να αναπτύξουν τη γνώση τους, μέσω ανεξάρτητης μελέτης και συμμετοχής σε ουσιαστικές συζητήσεις στην τάξη, οι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν τις σύνθετες δεξιότητες που χαρακτηρίζουν την ακαδημαϊκή γλώσσα. Η επάρκεια σ' αυτές τις δεξιότητες συμπεριλαμβάνει καλό λεξιλόγιο και γνώση συντακτικού στον προφορικό και γραπτό λόγο, και είναι κρίσιμη για την ακουστική επεξεργασία και την αναγνωστική κατανόηση.

Αυτές οι ομάδες εξυπηρετούν τις ηλικίες 9-12 και 13-15.

Ομαδικές συνεδρίες προσφέρονται κατόπιν διαθεσιμότητας.

Σεμινάρια / Παρουσιάσεις

Στο Beyond Speech πιστεύουμε έντονα ότι η γνώση είναι δύναμη. Έτσι, μία από τις αποστολές μας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για ποικιλία θεμάτων όπως, τα ωφελήματα της έγκαιρης παρέμβασης, τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες, αποτελεσματικούς τρόπους παροχής ενός πλούσιου γλωσσικού περιβάλλοντος στο παιδί, αποκωδικοποίηση τυπικής ανάπτυξης και αναγνώριση αποκλίσεων από τα αναπτυξιακά ορόσημα, κατανόηση διαδικασίας τυπικής γήρανσης και έγκαιρης παρέμβασης σε περίπτωση μείωσης γνωστικών ικανοτήτων.

Πληροφορίες για σεμινάρια απαρτίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

error: Content is protected !!