Τομείς εξειδίκευσης

Υπηρεσίες για Παιδιά

Το Beyond Speech παρέχει υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για παιδιά με καθυστέρηση ή διαταραχή λόγου ή/και ομιλίας. Τα μέλη της οικογένειας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προσέγγιση μας και εμπλέκονται σε κάθε βήμα. Οι θεραπευτές μας φροντίζουν κάθε παιδί να λαμβάνει την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να πετύχει.

Οι θεραπευτές του Beyond Speech έχουν μια σειρά από εμπειρίες, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Αναπτυξιακές καθυστερήσεις: Ο όρος αναφέρεται σε βραδύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό γλωσσικής ή / και γνωστικής ανάπτυξης, αν και τα ορόσημα που επιτυγχάνονται είναι στην αναμενόμενη σειρά.
 • Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού: Χαρακτηρίζεται από επίμονες δυσκολίες στην κοινωνική χρήση της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Αυτές οι ελλείψεις οδηγούν σε λειτουργικούς περιορισμούς όσον αφορά την αποτελεσματική επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, ή επαγγελματικών επιδόσεων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.
 • Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας: Περιλαμβάνει δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κατανόησης κοινωνικών μηνυμάτων και πραγματολογίας, χωρίς να συνεπάγονται τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της περιορισμένης ή/και της επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς που έχει η διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού.
 • Γλωσσικές διαταραχές: Είναι διαταραχές που αφορούν την επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών. Δυσκολίες μπορούν να εντοπιστούν σε μία ή περισσότερες από μία πτυχές της γλώσσας, όπως τη σύνταξη, τη μορφολογία, τη σημασιολογία και την πραγματολογία. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι αντιληπτικής φύσεως (συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης γλωσσικής κατανόησης), εκφραστικές (συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής παραγωγής) ή ένας συνδυασμός αυτών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και αφασία, μεταξύ άλλων. Οι διαταραχές της γλώσσας μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο.
 • Διαταραχές ομιλίας: Οι διαταραχές στην ομιλία αναφέρονται στη δυσκολία παραγωγής ήχων ομιλίας σωστά ή με ευφράδεια ή όταν κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα με τη φωνή του. Οι δυσκολίες στην προφορά ήχων (που συχνά αναφέρονται ως διαταραχές της άρθρωσης) και ο τραυλισμός είναι παραδείγματα διαταραχών της ομιλίας.
 • Αρθρωτική Διαταραχή: Μια διαταραχή στην άρθρωση συμπεριλαμβάνει δυσκολίες στην παραγωγή ήχων. Οι ήχοι μπορούν να αντικατασταθούν, να παραλειφθούν, να προστεθούν ή να αλλάξουν. Τα περισσότερα παιδιά κάνουν κάποια λάθη καθώς μαθαίνουν να λένε νέες λέξεις. Μια διαταραχή άρθρωσης προκύπτει όταν λανθασμένες παραγωγές συνεχίζονται μετά από μια ορισμένη ηλικία.
 • Φωνολογική Διαταραχή: Μια φωνολογική διαταραχή περιλαμβάνει μοτίβα ηχητικών σφαλμάτων. Για παράδειγμα, αντικατάσταση όλων των ήχων που γίνονται στο πίσω μέρος του στόματος όπως «κ» και «γ» με όσους γίνονται στο μπροστινό μέρος του στόματος όπως «τ» και «ντ» (π.χ. λέγοντας «τότα» αντί για «κότα» ή «ντάντι» αντί για «γάντι»). Παρόλο που είναι σύνηθες τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν να μιλούν να χρησιμοποιούν αυτές τις φωνολογικές διεργασίες, δεν αναμένονται καθώς το παιδί μεγαλώνει.
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας που συνυπάρχουν με ένα γενετικό σύνδρομο (π.χ. Το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Prader Willi, το σύνδρομο XXYY)
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας που συνυπάρχουν με κάποια νευρολογική διάγνωση (π.χ. επιληψία, εγκεφαλική παράλυση ή που αποκτώνται μετά από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο ή κρανιογκεφαλική κάκωση)
 • Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ): Με την ευρύτερη έννοια, η ΔΑΕ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό νευρικό σύστημα χρησιμοποιεί τις ακουστικές πληροφορίες ενώ η ικανότητα ακοής του ατόμου είναι ανέπαφη. Η ΔΑΕ είναι μία ακουστική ανεπάρκεια που δεν είναι αποτέλεσμα άλλων ανώτερων γνωστικών ή γλωσσικών διαταραχών. Τα παιδιά με ΔΑΕ μπορεί να εκφράσουν διάφορα ακουστικά ή άλλα σχετικά παράπονα, όπως η δυσκολία στην κατανόηση του λόγου σε θορυβώδη περιβάλλοντα, δυσκολία στο να ακολουθήσει οδηγίες και δυσκολία με τη διάκριση (ή να εντοπίσουν τη διαφορά) ανάμεσα σε παρόμοιες ηχητικά πληροφορίες. Μερικές φορές μπορεί να συμπεριφέρονται σαν να υπάρχει απώλεια ακοής, συχνά ζητώντας επανάληψη ή διευκρίνιση. Στο σχολείο, τα παιδιά με ΔΑΕ μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία στην ορθογραφία, την ανάγνωση και την κατανόηση πληροφοριών που παρουσιάζονται προφορικά στην τάξη.
 • Απώλεια Ακοής και Κοχλιακά Εμφυτεύματα: Η απώλεια ακοής στα παιδιά συσχετίζεται με αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε αντιληπτικές και εκφραστικές επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να σχετίζονται με φτωχή ακαδημαϊκή απόδοση.
 • Διαταραχές στην Μάθηση / Μαθησιακές Δυσκολίες: Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν νευρολογικής φύσεως δυσκολίες επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες μπορούν να παρεμποδίσουν την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση, η γραφή ή/και τα μαθηματικά. Μπορούν επίσης να παρεμποδίσουν γνωστικές ικανότητες ανωτέρου επιπέδου, όπως την οργάνωση, τον προγραμματισμό χρόνου, την αφηρημένη συλλογιστική σκέψη, τη μακροχρόνια ή βραχυπρόθεσμη μνήμη και την προσοχή.
 • Απραξία: Ο όρος αναφέρεται σε μια κινητική διαταραχή ομιλίας όπου τα παιδιά έχουν δυσκολία να παράγουν ήχους, συλλαβές και λέξεις εξαιτίας της ανικανότητας του εγκεφάλου να προγραμματίσει τις κινήσεις των αρθρωτών (π.χ. χείλη, γνάθος, γλώσσα) που χρειάζονται για την παραγωγή ομιλίας. Συνεπώς, η απραξία δεν είναι αποτέλεσμα μυϊκής αδυναμίας ή παράλυσης. Το άτομο ξέρει τι θέλει να πει, αλλά ο εγκέφαλός του δυσκολεύεται να συντονίσει τις μυϊκές κινήσεις που είναι απαραίτητες για να παράγει ήχους/λέξεις/φράσεις/προτάσεις.
 • Δυσαρθρία: Η δυσαρθρία είναι μια κινητική διαταραχή ομιλίας που οφείλεται στη μειωμένη κίνηση των μυών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων των χειλιών, της γλώσσας, των φωνητικών χορδών ή/και του διαφράγματος. Ο τύπος και η σοβαρότητα της δυσαρθρίας εξαρτάται από την περιοχή του νευρικού συστήματος που έχει προσβληθεί. Ένα άτομο με δυσαρθρία μπορεί να παρουσιάσει χαρακτηριστικά όπως «ασυνάρτητο» ή «μπερδεμένο» λόγο, ακατάληπτη ομιλία, αργό ή γρήγορο ρυθμό ομιλίας, «ψιθυριστή ομιλία», ανώμαλη τονικότητα και ρυθμό ομιλίας ή/και αλλαγές στην ποιότητα της φωνής, όπως βραχνή φώνηση ή ομιλία που ακούγεται «ρινική».
 • Διαταραχές σίτισης ή/και κατάποσης: Οι διαταραχές σίτισης περιλαμβάνουν δυσκολίες στο θηλασμό, τη μάσηση και την προώθηση τροφής ή υγρών στον φάρυγγα. Μια διαταραχή σίτισης κατά τη νηπιακή ηλικία ή την πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση του παιδιού να φάει ορισμένες ομάδες τροφίμων, υφές, στερεά ή υγρά για τουλάχιστον ένα μήνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη μη πρόσληψη επαρκούς βάρους στο παιδί, το οποίο έχει συσχετιστεί με αναπτυξιακές διαταραχές. Μια διαταραχή κατάποσης, που ονομάζεται επίσης δυσφαγία, αναφέρεται σε δυσκολίες στην έναρξη της κατάποσης, προώθησης της τροφής ή των υγρών στον φάρυγγα, κλείσιμο των αεραγωγών ώστε να μην εισέλθει τροφή ή υγρό στον αεραγωγό (εισρόφηση) για να αποφευχθεί ο πνιγμός. Δυσκολίες στην χαλάρωση και σύσφιξη των ανοιγμάτων στο επάνω και στο κάτω άκρο του φάρυγγα και προώθηση της τροφής στον οισοφάγο.

Υπηρεσίες για Ενήλικες

Στο Beyond Speech, η λογοπαθολογική ομάδα αξιολογεί, κάνει διάγνωση και παρέχει κατάλληλη τεκμηριωμένη παρέμβαση και συστάσεις για ενήλικες με προβλήματα ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας ή/και κατάποσης που προκύπτουν από επίκτητες νευρολογικές ή μακροχρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων οργανικών παθήσεων όπως ο καρκίνος.

Όπου ενδείκνυται, θέτουμε κοινούς στόχους με τους πελάτες μας, με τη συμμετοχή των οικογενειών και των φροντιστών τους.

Οι θεραπευτές του Beyond Speech έχουν ένα εύρος εμπειριών, που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Επίκτητη Απραξία: Αναφέρεται σε μια κινητική διαταραχή ομιλίας όπου τα άτομα έχουν δυσκολία να παράγουν ήχους, συλλαβές και λέξεις εξαιτίας της ανικανότητας του εγκεφάλου να προγραμματίσει τις κινήσεις των αρθρωτών (π.χ. χείλη, γνάθος, γλώσσα) που χρειάζονται για την παραγωγή ομιλίας. Συνεπώς, η απραξία δεν είναι αποτέλεσμα μυϊκής αδυναμίας ή παράλυσης. Το άτομο ξέρει τι θέλει να πει, αλλά ο εγκέφαλός του δυσκολεύεται να συντονίσει τις μυϊκές κινήσεις που είναι απαραίτητες για να παράγει ήχους/λέξεις/φράσεις/προτάσεις.
 • Δυσαρθρία: Η δυσαρθρία είναι μια κινητική διαταραχή ομιλίας που οφείλεται στη μειωμένη κίνηση των μυών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων των χειλιών, της γλώσσας, των φωνητικών χορδών ή/και του διαφράγματος. Ο τύπος και η σοβαρότητα της δυσαρθρίας εξαρτάται από την περιοχή του νευρικού συστήματος που έχει προσβληθεί. Ένα άτομο με δυσαρθρία μπορεί να παρουσιάσει χαρακτηριστικά όπως «ασυνάρτητο» ή «μπερδεμένο» λόγο, ακατάληπτη ομιλία, αργό ή γρήγορο ρυθμό ομιλίας, «ψιθυριστή ομιλία», ανώμαλη τονικότητα και ρυθμό ομιλίας ή/και αλλαγές στην ποιότητα της φωνής, όπως βραχνή φώνηση ή ομιλία που ακούγεται «ρινική».
 • Αφασία: Η αφασία είναι μια διαταραχή επικοινωνίας που προκύπτει από βλάβη στα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τη γλώσσα (συνήθως στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου). Τα άτομα που βιώνουν βλάβη στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου μπορεί να έχουν επιπρόσθετες δυσκολίες πέρα από την ομιλία και τις δυσκολίες στον λόγο. Η αφασία μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ομιλία, την κατανόηση, την ανάγνωση και τη γραφή.
 • Άνοια: Η άνοια είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στη μείωση των νοητικών ικανοτήτων (π.χ. απώλεια μνήμης, σκέψης και κοινωνικών δεξιοτήτων) αρκετά σοβαρή ώστε να παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία του ατόμου. Η νόσος του Alzheimer είναι η συνηθέστερη αιτία μιας προοδευτικής άνοιας σε ηλικιωμένους ενήλικες, αλλά υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι άνοιας.
 • Νεοπλάσματα του εγκεφάλου: Μπορεί να προκληθούν ποικίλες δυσκολίες στη γλώσσα και την κατάποση λόγω όγκου στον εγκέφαλο ή πιθανώς από θεραπείες όπως χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία ή φάρμακα.
 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ): Το ΑΕΕ μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες επικοινωνίας εάν υπάρχει βλάβη στα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τη γλώσσα. Οι συνήθεις παθήσεις που προκύπτουν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι αφασία, απραξία, δυσαρθρία ή/και άλλες γνωστικές δυσκολίες, και πιθανώς δυσφαγία.
 • Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ): Η ΚΕΚ είναι μια μορφή εγκεφαλικής βλάβης που προκαλείται από ξαφνικό τραυματισμό στον εγκέφαλο. Παράλληλα με άλλες συνέπειες, το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει γλωσσικές ή/και γνωστικές δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες επικοινωνίας, δυσφαγία και δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ικανότητα του ατόμου να ζει ανεξάρτητα.
error: Content is protected !!