Τομείς εξειδίκευσης

Παιδιά

Το Beyond Speech παρέχει υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για παιδιά και ενήλικες με διαταραχές λόγου, ομιλίας ή/και επικοινωνίας. Τα μέλη της οικογένειας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προσέγγιση μας και εμπλέκονται σε κάθε βήμα. Οι θεραπευτές μας, δουλεύοντας μαζί με την οικογένεια ή/και τους φροντιστές, φροντίζουν κάθε άτομο να λαμβάνει την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να πετύχει.

Η κλινική εμπειρία των θεραπευτών του Beyond Speech επικεντρώνεται σε:

 • Αναπτυξιακές Καθυστερήσεις: Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση κατά την οποία η πρόοδος ενός παιδιού διαμέσου των αναμενόμενων αναπτυξιακών σταδίων επιβραδύνεται, σταματά ή αντιστρέφεται. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πιο αργή ανάπτυξη των κινητικών, γνωστικών, γλωσσικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, αν και τα ορόσημα που επιτυγχάνονται είναι με την αναμενόμενη σειρά.

 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Η ΔΑΦ είναι μια νευρολογική και αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τους άλλους, επικοινωνούν, μαθαίνουν και συμπεριφέρονται. Τα άτομα με ΔΑΦ συχνά έχουν δυσκολία στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, συμπτώματα που επηρεάζουν την ικανότητά τους να λειτουργούν στο σχολείο, την εργασία και άλλους τομείς της ζωής.

 • Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΔΚΕ): Η Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη χρήση λεκτικής και μη λεκτικής γλώσσας για κοινωνικούς σκοπούς. Οι κύριες δυσκολίες είναι στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την κατανόηση των κοινωνικών νορμών και την πραγματολογία.

 • Γλωσσικές Διαταραχές: Είναι διαταραχές που αφορούν την επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών και μπορεί να εντοπιστούν σε μία ή περισσότερες πτυχές της γλώσσας, όπως η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη, η σημασιολογία και η πραγματολογία. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι αντιληπτικής φύσεως (συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης γλωσσικής κατανόησης), ή εκφραστικής (συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής παραγωγής) ή ένας συνδυασμός αυτών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) στα παιδιά και αφασία στους ενήλικες. Οι γλωσσικές διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν τόσο τον προφορικό, όσο και το γραπτό λόγο.

 • Διαταραχές Ομιλίας: Οι διαταραχές ομιλίας περιλαμβάνουν δυσκολία στη δημιουργία, το σχηματισμό ή την παραγωγή των ήχων ομιλίας που απαιτούνται για την επικοινωνία με τους άλλους. Οι συνήθεις διαταραχές ομιλίας μπορεί να περιλαμβάνουν διαταραχές άρθρωσης (άτυπη παραγωγή ήχων ομιλίας που παρεμποδίζουν την καταληπτότητα), φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές ροής (διακοπή στη ροή της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από άτυπο ρυθμό, και επαναλήψεις σε ήχους, συλλαβές, λέξεις και φράσεις), διαταραχές φώνησης ή/και αντήχησης (μη τυπικές παραγωγές ή/και διαταραχές στην ποιότητα, ύψος, ένταση και διάρκεια φώνησης).

 • Αρθρωτική Διαταραχή: Οι αρθρωτικές διαταραχές σχετίζονται με δυσκολία στην παραγωγή ήχων ομιλίας. Οι ήχοι ομιλίας μπορεί να αντικατασταθούν, να παραληφθούν, να προστεθούν ή/και να αλλάξουν. Τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν κάποιες τυπικές αντικαταστάσεις, παραλείψεις, προσθήκες, ή/και αλλαγές, κατά την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, μια διαταραχή άρθρωσης προκύπτει όταν οι λανθασμένες παραγωγές συνεχίζουν μετά από μια ορισμένη ηλικία.

 • Φωνολογική Διαταραχή: Οι φωνολογικές διαταραχές περιλαμβάνουν μοτίβα ηχητικών σφαλμάτων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ήχων που γίνονται στο πίσω μέρος του στόματος (π.χ., /k/ και /g/) μ'αυτούς στο μπροστινό μέρος του στόματος (π.χ., /t/ και /d/), λέγοντας "τότα" για "κότα" και "ντάμα" για "γκάμα". Αν και είναι συνηθισμένο για τα παιδιά να παρουσιάζουν φωνολογικές διεργασίες, αυτές οι διεργασίες δεν αναμένονται καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.

 • Απραξία: Η απραξία είναι μία κινητική διαταραχή της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία εκτέλεσης κινήσεων κατόπιν εντολής, παρόλο που η εντολή είναι κατανοητή και υπάρχει προθυμία για εκτέλεση της κίνησης. Τόσο η επιθυμία, όσο και η ικανότητα κίνησης υπάρχουν, αλλά το άτομο απλά δεν μπορεί να εκτελέσει την πράξη. Για την παραγωγή ομιλίας, τα μηνύματα πρέπει να πάνε από τον εγκέφαλο στο στόμα. Αυτά τα μηνύματα λένε στους αρθρωτές πώς και πότε να κινηθούν για την παραγωγή των ήχων. Ωστόσο, όταν ένα άτομο έχει απραξία, δεν υπάρχει επαρκής κινητικός προγραμματισμός και συντονισμός των αρθρωτών. Η απραξία δεν οφείλεται σε αδυναμία ή παράλυση των μυών, παρόλο που το άτομο μπορεί να μην είναι σε θέση να κινήσει τους αρθρωτές του (π.χ., χείλη, γλώσσα, σαγόνι) με τους σωστούς τρόπους. Αυτό οφείλεται σε δυσκολία συντονισμού των μυϊκών κινήσεων που είναι απαραίτητες για την ομιλία.

 • Δυσαρθρία: Η δυσαρθρία είναι μια κινητική διαταραχή ομιλίας που οφείλεται στη μειωμένη κίνηση των μυών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων των χειλιών, της γλώσσας, των φωνητικών χορδών ή/και του διαφράγματος. Ο τύπος και η σοβαρότητα της δυσαρθρίας εξαρτάται από την περιοχή του νευρικού συστήματος που έχει προσβληθεί. Ένα άτομο με δυσαρθρία μπορεί να παρουσιάσει χαρακτηριστικά όπως "ασυνάρτητο" ή "μπερδεμένο" λόγο, ακατάληπτη ομιλία, αργό ή γρήγορο ρυθμό ομιλίας, "ψιθυριστή ομιλία", ανώμαλη τονικότητα και ρυθμό ομιλίας ή/και αλλαγές στην ποιότητα της φωνής, όπως βραχνή φώνηση ή ομιλία που ακούγεται "ρινική".

 • Διαταραχές Ροής: Οι διαταραχές ροής χαρακτηρίζονται από διακοπές στη ροή της ομιλίας και μπορεί να περιλαμβάνουν δυσρυθμίες όπως, επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, επιμηκύνσεις, αλλά και μπλοκαρίσματα, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από δευτερεύουσες ή συνοδές συμπεριφορές. Επίσης, τα άτομα με διαταραχές ροής συχνά βιώνουν ψυχολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και λειτουργικές επιπτώσεις, ως αποτέλεσμα των διαταραχών επικοινωνίας τους.

 • Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ): Η ΔΑΕ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό νευρικό σύστημα χρησιμοποιεί τις ακουστικές πληροφορίες, ενώ η ικανότητα ακοής του ατόμου παραμένει ανέπαφη. Η ΔΑΕ δεν είναι αποτέλεσμα άλλων ανώτερων γνωστικών, γλωσσικών, ή άλλων διαταραχών. Τα παιδιά με ΔΑΕ μπορεί να κάνουν παράπονα που σχετίζονται με δυσκολία στην κατανόηση του λόγου σε θορυβώδη περιβάλλοντα, δυσκολία στην ακολουθία οδηγιών και δυσκολία στη διάκριση παρόμοιων ήχων ομιλίας. Στο σχολείο, τα παιδιά με ΔΑΕ μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία στην ορθογραφία, την ανάγνωση και την κατανόηση πληροφοριών που παρουσιάζονται προφορικά στην τάξη. Μερικές φορές, μπορεί να συμπεριφέρονται σαν να υπάρχει απώλεια ακοής, ζητώντας συχνά επαναλήψεις ή/και διευκρινίσεις.

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): Η ΔΕΠΥ είναι μια από τις πιο κοινές νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας που διαρκεί μέχρι την ενήλικη ζωή. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες συγκέντρωσης ή/και προσοχής, ελέγχου των παρορμητικών συμπεριφορών τους, ή/και να είναι υπερκινητικά.

 • Διαταραχές στην Μάθηση / Μαθησιακές Δυσκολίες: Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν νευρολογικής φύσεως δυσκολίες επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες μπορούν να παρεμποδίσουν την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση, η γραφή ή/και τα μαθηματικά. Μπορεί, επίσης, να παρεμποδίσουν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η αφηρημένη σκέψη, η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη και η συγκέντρωση/προσοχή.

 • Απώλεια Ακοής: Η απώλεια ακοής στα παιδιά συχνά συσχετίζεται με αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε αντιληπτικές και εκφραστικές επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και μαθησιακές δυσκολίες.

 • Διαταραχές Σίτισης: Μία διαταραχή σίτισης κατά τη βρεφική ή νηπιακή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση του παιδιού να φάει ορισμένες ομάδες τροφίμων, υφές, στερεά ή υγρά για τουλάχιστον ένα μήνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη επαρκή πρόσληψη βάρους και συσχετίζεται με αναπτυξιακές διαταραχές.

Ενήλικες

 • Αφασία: Η αφασία είναι μία γλωσσική διαταραχή που προκύπτει από βλάβη στα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και κατανόηση του λόγου. Η αφασία αφήνει ένα άτομο ανίκανο να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους άλλους. Η αφασία μπορεί να προκαλέσει, επίσης, δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Πολλοί άνθρωποι έχουν αφασία ως αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου ή κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

 • Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ): Η ΚΕΚ είναι μια μορφή εγκεφαλικής βλάβης που προκαλείται από ξαφνικό τραυματισμό στον εγκέφαλο. Παράλληλα με άλλες συνέπειες, το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει γλωσσικές ή/και γνωστικές δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες επικοινωνίας, δυσφαγία και δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ικανότητα του ατόμου να ζει ανεξάρτητα.

 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ): Το ΑΕΕ μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες επικοινωνίας, εάν υπάρχει βλάβη στα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για τη γλώσσα. Οι συνήθεις παθήσεις που προκύπτουν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι αφασία, απραξία, δυσαρθρία και πιθανώς δυσφαγία.

 • Άνοια: Η άνοια είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στη μείωση των νοητικών ικανοτήτων (π.χ., απώλεια μνήμης, σκέψης και κοινωνικών δεξιοτήτων) αρκετά σοβαρή ώστε να παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία του ατόμου. Η νόσος του Alzheimer είναι η συνηθέστερη αιτία μιας προοδευτικής άνοιας σε ηλικιωμένους ενήλικες, αλλά υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι άνοιας.

 • Νεοπλάσματα του Εγκεφάλου: Μπορεί να προκληθούν ποικίλες δυσκολίες στη γλώσσα και την κατάποση λόγω όγκου στον εγκέφαλο ή πιθανώς από θεραπείες όπως χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία ή φάρμακα.
 • error: Content is protected !!